Fundació Lleida SolidariaInici >Enllaços d'interès > Organismes multilaterals

Objectius del Mil·leni de Nacions Unides: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
Objectius acordats entre tots els estats del món per, abans de l'any 2015, reduir a la meitat la pobresa extrema al món.

Sistema de les Nacions Unides - ONU: http://www.unsystem.org/es/
Organisme per a la promoció de la pau a nivell mundial en el qual estan representats els estats d'arreu del món.

Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament- PNUD: http://www.undp.org/
Agència de l'ONU especialitzada en temes de desenvolupament sostenible, governança democràtica i enfortiment de les capacitats locals.

Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació - FAO: http://www.fao.org/
Espai des del qual els estats d'arreu del món debaten i comparteixen experiències en la lluita contra la fam i des del qual s'engeguen projectes de prevenció i lluita contra emergències relacionades amb la seguretat alimentària.

Programa Mundial d'Aliments - PMA: http://www.wfp.org/
Agència de l'ONU que treballa per la prevenció i la lluita contra emergències relacionades amb la seguretat alimentària, i per la reducció de la malnutrició crònica.

Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats - ACNUR: http://www.wfp.org/
Agència de l'ONU que vetlla pels drets i l'assistència de les persones refugiades o desplaçades al món.

Organització Mundial de la Salut - OMS: http://www.who.int/en/
Organisme que coordina l'acció sanitària en el sistema de les Nacions Unides i que lidera les qüestions sanitàries a nivell mundial.

Fons de les Nacions Unides per a la Infància - UNICEF: http://www.unicef.org/
Agència de l'ONU que vetlla pels drets i el benestar dels infants arreu del món, promovent projectes contra l'explotació i els abusos a menors, i l'accés a una educació igualitària i a serveis bàsics.

UNESCO: http://www.unesco.org/new/en/unesco/
Organisme de l'ONU encarregat de vetllar pels drets a l'accés a l'educació i a la cultura material i immaterial dels pobles.

Fons de Desenvolupament de l'ONU per a la Dona - UNIFEM: http://www.unifem.org/
Organisme de l'ONU que promou assistència financera i tècnica per a programes i estratègies d'apoderament de les dones i per a la igualtat de gènere.

Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient - PNUMA: http://www.unep.org/
Òrgan internacional dedicat a qüestions relacionades amb el canvi climàtic, la governança sostenible, els desastres i els recursos eficients.

Fons de Població de les Nacions Unides - UNFPA: http://www.unfpa.org/public
Programa de l'ONU que promou la igualtat d'oportunitats, la reducció de la pobresa i la dignitat de les dones i els seus drets per a una maternitat segura.

Europe Aid - Programes de Cooperació Exterior de la UE: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
Programa que gestiona l'ajut exterior per al desenvolupament de la Unió Europea.

Direcció General de Desenvolupament de la Comissió Europea: http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm
Organisme que elabora les polítiques de desenvolupament europees i que s'encarrega de les relacions amb els països africans, del Carib i el Pacífic.

Organització per a la Cooperació Econòmica i el Desenvolupament - OCDE: http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
Organisme internacional per al manteniment de l'estabilitat financera a nivell internacional, el suport al creixement econòmic i el desenvolupament econòmic dels països.

Comitè d'Ajut al Desenvolupament (CAD) de l'OCDE: http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_33721_1_1_1_1_1,00.html
El CAD és el principal òrgan de l'OCDE per a temes relacionats amb la cooperació i el desenvolupament dels països.

memòria

newsletter

Documents

ISSUU

Youtube Flickr
Facebook Twitter

Coordinadora ONGD Lleida

Plaça Sant Joan, 18 5è-A. 25007 Lleida Spain .Tel.+34 973 249100 Fax. +34 973 230658

Localització Localització Contacta Contacta Avís legal   Política de privacitat Nivel A - WCAG 1.0 WAI